top of page
Den här tjänsten är inte tillgänglig, kontakta oss för mer information.

Själskväll

Kanaliseringsseans och kraftfull healing hemma hos dig!

  • 200 svenska kronor
  • Zoom

Beskrivning av tjänsten

En kanaliseringseans och kraftfull transformationshealing hemma hos dig! Vi träffas via Zoom och jag förmedlar vad jag får till mig, eller går in i trans och låter andevärlden tala fritt. Du har möjlighet att kommunicera via chatten, och säga om du tycker att det stämmer på dig, om du har frågor eller liknande. En kanaliseringsseans innebär att jag öppnar mig för att ta emot och förmedla information från andliga eller högre dimensionella entiteter. Det kan vara änglar, guider, andliga väsen eller till och med avlidna personer. De andliga entiteterna kan ge budskap, vägledning eller insikter er som deltar i sessionen. De ger också healing ifrån det högsta ljuset, healing som transformerar ditt inre på cell- och energinivå. Budskapen som förmedlas kan vara av andlig natur, erbjudande av vägledning, svar på frågor eller allmänna insikter som syftar till att stödja personlig utveckling. Under seansen kommer det personliga budskap till vissa i publiken, och även budskap till hela gruppen. Det är viktigt att notera att upplevelserna av kanalisering och tolkningen av de andliga budskapen kan variera kraftigt beroende på individuella övertygelser och erfarenheter. Många människor söker kanalisering som ett sätt att få djupare förståelse, vägledning eller andlig upplysning.


Kommande sessioner


Avbokningspolicy

För att avboka måste detta göras senast 24 timmar innan eventet börjar. Annars återfås inte summan, utan kommer dras ändå. Avbokas din plats 24 timmar innan eventet börjar återfås hela summan.


Kontaktuppgifter

info@starkturian.se


bottom of page