top of page

5 anledningar till att du får energiblockeringar

..och hur du kan motverka dem!

Vår kropp och själ är ett komplicerat nätverk av energibanor, och när de blockeras kan det leda till disharmoni och obalans. Det märks i både kropp och själ på olika sätt. Som smärta, ångest, trötthet, en känsla av att sitta fast, viktförändringar osv.

Här nedan kommer de största anledningarna till varför vi får energiblockeringar, och tips på hur du motverkar dem!


  • Obehandlade Trauman: Obehandlade trauman från det förflutna kan skapa blockeringar i vårt energiflöde. Känslor och minnen kopplade till traumatiska händelser kan fastna i kroppen, vilket hindrar det fria flödet av energi.

  • Negativa Livsstilsval: En ohälsosam livsstil, inklusive brist på motion, dålig kost och otillräcklig vila, kan leda till ansamling av negativ energi i kroppen. Stress och överanvändning av stimulanser som koffein och nikotin kan också bidra till blockeringar.

  • Känslomässiga Obalanser: Obearbetade eller förnekade känslor kan skapa blockeringar i energiflödet. Att inte tillåta sig själv att känna och uttrycka känslor kan leda till stagnation i energisystemet och därmed skapa obalanser.

  • Negativa Tankemönster: Upprepade negativa tankemönster och självkritik kan påverka energiflödet. Att ständigt fokusera på det negativa skapar en disharmoni som kan manifestera sig som blockeringar i olika delar av kroppen.

  • Miljömässiga Påverkningar: Yttre påverkningar, såsom negativa arbetsmiljöer eller konstant exponering för elektromagnetiska fält, kan påverka vårt energisystem. Det är viktigt att vara medveten om och hantera miljömässiga påverkningar för att upprätthålla en balanserad energinivå.

Börja smått. Du behöver inte följa allt på en gång, utan tänk dig att du ska hålla ett helt liv. Men när du börjar göra positiva förändringar för din egen skull, för att du ska må bra. Så kommer det bli lättare att fortsätta förbättra din livskvalitet. Och tro mig. Utan blockeringar i kroppen blir din livskvalitet så mycket bättre.

Det jobbigaste är att starta. Sen rullar det på lättare och lättare ju mer du sätter bollen i rullning 🥰


Alla kärlek, Sofia 🌟

10 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page